Babia Góra

Całkowity dystans: 17,12 km
Najwyższy punkt: 1725 m
Najniższy punkt: 709 m
Wyskokość podjazdów: 3334 m
Wysokość zjazdów: -3328 m
Total time: 05:29:05
Pobieranie